Adoptie Voorwaarden

 

Om in aanmerking te komen voor adoptie moet je aan de onderstaande eisen voldoen:

Beschikken over een geldig identificatiebewijs

Woonachtig zijn in Nederland
(i.v.m. de na controles is het voor ons niet haalbaar dit buiten Nederland te doen)

Beschikken over een woning begane grond of toegang met lift (geen trappen)

Het akkoord gaan en tekenen van de adoptieovereenkomst

Wij vinden het zeer belangrijk om de best mogelijke match te maken tussen Bulldogs die een Thuis zoeken en de nieuwe baasjes.  Dit doen we door aan beide kanten, die van de Bulldog en de Baasjes goed voor onderzoek te doen. Zo kunnen we leef- en gezinssituatie,  ervaring, energie, karakter, en alle bijkomende wensen het beste op elkaar afstemmen.

Dit geeft vertrouwen voor de toekomstige baasjes doordat men goed voorbereid en geïnformeerd begint en het belangrijkste voordeel is dat het de kans zo groot mogelijk maakt dat de Bulldog een goed en blijvend Thuis zal vinden.

Baggy Bulldogs Rescue Nederland
Adoptie Voorwaarden (bijlage van de adoptie overeenkomst)

Artikel 1

De Adoptant verbindt zich ertoe het dier goed te verzorgen, te huisvesten, voeden en alle benodigde medische zorg te geven. Zoals beschreven in de Wet Dierenwelzijn; besluit houders van dieren.

Artikel 2

Indien de adoptant verhuist zal dit door de adoptant binnen uiterlijk 2 weken aan Baggy Bulldogs Rescue Nederland medegedeeld worden.

Artikel 3

De adoptant gaat ermee akkoord dat de organisatie/vrijwilligers van Baggy Bulldogs Rescue Nederland een bezoek aan huis kunnen brengen. De adoptant is dan, na identificatie van ons, in alle gevallen verplicht om ons toe te laten en ons de mogelijkheid te geven het welzijn en de nieuwe woonomgeving van de hond te controleren om te kunnen vaststellen of het dier overeenkomstig met de overeengekomen voorwaarden wordt behandeld.

Artikel 4

De volgende manieren van honden trainen of houden is niet toegestaan: het dier mag niet aan een ketting of touw bevestigd worden. Ook mag het dier niet buiten in een kennel gehouden worden of hele dagdelen in een bench gestopt worden. Het gebruik van pincollars, slipkettingen, stroomhalsbanden of soortgelijke dieronvriendelijke halsbanden is verboden. Het trainen voor de volgende doeleinden; aanval of vechten naar mens of dier, is ten strengste verboden.

Artikel 5

Het geadopteerde dier mag niet worden verkocht of worden weggegeven. Het dier mag evenmin op een ander adres worden gehouden dan waar de adoptant zelf woonachtig is (vakanties en dergelijke uiteraard uitgezonderd). Wanneer het dier toch geen match is en herplaatst moet worden, moet het dier altijd worden teruggegeven aan Baggy Bulldogs Rescue Nederland. Wanneer Baggy Bulldogs Rescue geen plaats heeft in de opvang of om andere redenen (bijv. ziekte) de hond niet terug kan nemen mag de hond in overleg bij een andere rescue/opvang herplaatst worden.

Artikel 6

Het dier mag niet voor fok doeleinden of andere commerciële doeleinden geëxploiteerd worden. Indien er toch een zwangerschap voorkomt, blijven de puppies eigendom van Baggy Bulldogs Rescue Nederland.

Artikel 7

Het is de adoptant verboden om de staart of oren te couperen (af te knippen) of andere vormen toe te passen van uiterlijke verminkingen.

Artikel 8

De adoptant dient de nodige maatregelen te treffen om het dier niet te verliezen, te laten ontsnappen of te laten ontvreemden. Indien de hond toch vermist raakt dient Baggy Bulldogs Rescue Nederland direct gewaarschuwd te worden.

Artikel 9

De adoptant wordt verzocht om bij het sterven van het dier,
Baggy Bulldogs Rescue Nederland hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 10

Baggy Bulldogs Rescue Nederland kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele medische gebreken die ontstaan na het plaatsen van het geadopteerde dier. Het dier zal volledig gevaccineerd worden herplaatst en een eventuele bekende medische gebreken worden vooraf aan de adoptant vermeld. Indien medische gebreken van toepassing zijn, staan deze in de aoptieovereenkomst beschreven en zijn deze voorafgaand aan de adoptie met de adoptant besproken. De Bulldog zal voor herplaatsing (ook zonder klachten) altijd een controle krijgen door de dierenarts en de adoptant ontvangt hiervan ook een dierenarts verklaring.

Artikel 11

Het is de plicht van de adoptant om de microchip van het dier
binnen twee weken op zijn of haar naam te laten registreren.

Artikel 12

Het dier blijft ten alle tijden eigendom van Baggy Bulldogs Rescue Nederland. Dit is puur rechtstechnisch, zodat bij het niet nakomen van de overeenkomst de rescue het recht heeft om de hond terug te halen. Het nieuwe baasje zal uiteraard de chip op naam zetten en bij naleving van de overeenkomst volledig en voor altijd de eigenaar zijn van de hond. 

Artikel 13

Het is ten strengste verboden dat de adoptant het dier laat inslapen om gedragsredenen. Deze beslissing kan uitsluitend door Baggy Bulldogs Rescue Nederland worden genomen.

Artikel 14

Inbreuk op of het niet navolgen van bovenstaande artikelen geeft Baggy Bulldogs Rescue Nederland het recht het dier onmiddellijk terug te vorderen.

enhanced-buzz-28841-1372702661-4.jpg

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.