Training

Baggy Bulldogs helpt Bulldogs en baasjes wanneer er gedragsproblemen zijn. Dit doen we met jarenlange ervaring vanuit onze rescue en met het doel om te voorkomen dat Bulldogs herplaatst moeten worden om gedrags redenen en om zowel de Bulldog en baasjes te helpen met training en advies.

Een groot deel van de Bulldogs die herplaatst worden, komen bij ons in de Rescue met een of meerdere gedragsproblemen. Dit is ook in de meeste gevallen de reden dat de hond herplaatst moet worden. Wanneer een hond bij ons in de opvang komt met gedragsproblemen geven we de Bulldog een trainingsschema en gaan we pas op zoek naar een nieuw thuis als de vooraf gestelde doelen behaald zijn.

Nog liever helpen we in een eerder stadium, dus met training i.p.v. herplaatsing, zodat we kunnen helpen om het gedrag op een positieve manier te corrigeren en zo Bulldog en baasje weer in harmonie en zonder zorgen verder kunnen.

Een aantal van de gedragsproblemen waar wij bij kunnen helpen

• angst, onrust
• agressie, dominantie
• niet alleen kunnen zijn, verlatingsangst
• blaffen, janken
• onzindelijk gedrag
• rijgedrag/sproeigedrag
• trainen van dove of blinde honden
• obsessief gedrag (speeltjes, schaduwen)
• trekken aan de lijn, opspringen
• baknijd
• sloopgedrag
• omgang met kinderen, huisdieren
• hyperactiviteit

 

Werkwijze

Wanneer u contact opneemt en het probleemgedrag voorlegt zullen we een vooranalyse doen, door goed door te vragen in welke situaties het zich voordoet, op welke manieren er tot nu toe gecorrigeerd is en soms vragen we ook vooraf om een video te maken van het gedrag.  Hierna maken we een afspraak voor een 1ste consult/kennismaking. Onze training en adviezen zijn niet gebaseerd op één specifieke gedrags- of trainingstechniek. Samengevat maken we vooral gebruik van positieve beloning, volgzaamheid en zachte correcties en maken we nooit gebruik van slipkettingen, shock collars en dergelijke maar werken aan een samenwerkingsband tussen hond en baas.

Consult

Dit is een eerste kennismaking om het gedrag zelf te zien, te kijken hoe de baasjes ermee omgaan en hoe de hond reageert op afleiding en correctie. Het 1ste consult duurt gemiddeld tussen de 2 en 4 uur in deze tijd zal ik veel vragen stellen en de tijd gebruiken om het gedrag te observeren.

Behandelplan

Binnen enkele dagen na het consult ontvangt u een behandelplan met daarin een diagnose, advies, tips en oefeningen. Afhankelijk van de ernst van het gedragsprobleem worden er dan eventueel voor opvolgende trainingssessies afgesproken. Tijdens de duur van het opgestelde behandelplan houden we contact met de baasjes om vorderingen en struikelblokken te bespreken en de baasjes te ondersteunen met het opvolgen van de training/heropvoeding. In incidentele en zwaardere gevallen nemen we soms de hond tijdelijk bij ons in in de opvang om intensieve zorg en training te geven voor een aantal weken.